Φωτογραφίες της ομάδας

Οι φωτογραφίες της ομάδας μας περάστηκαν δίπλα από την πρώτη δημοσίευση στο ιστολόγιό μας. Ευχαριστούμε τον κ. Παπαμιχαήλ για την επισήμανση.